6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 61-62 Cevapları Ata Yayıncılık | Forum Sayfa Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 61-62 Cevapları Ata Yayıncılık


Türkçe Öğretmeni

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 2. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 61, 62


2. Ünite Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 61-62 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları

KAPTAN SİNEK

Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine şöyle dedi:
— Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim.
Ben de işini bilen bilgili bir kaptanım. O küçücük ve pis su birikintisi sineğe göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, kendisini de kaptan zannediyordu. Çünkü sinekte durumunu olduğu gibi kavrayacak göz yoktu. Onun dünyası gözünün gördüğü kadardı.

A. Vahap AKBAŞ, Mesnevi Öyküleri


1. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.


a) Sineğin kendini kaptan sanmasının nedeni ne olabilir?


Cevap : Sineğe göre kirli su birikintisi büyük bir deniz olduğu için kendini kaptan sanmış olabilir.


b) Metnin konusunu yazınız.


Cevap : Kendini Büyük Görmek


c) Metnin ana fikrini yazınız.


Cevap : Kişiler çevresini bakmadan kendilerini büyük, üstün görebilir.


ç) Metindeki konuşturma sanatının göstergesi nedir?


Cevap : — Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim konuşturma sanatının göstergesidir.


d) Metindeki hayalî ve gerçek ögelere birer örnek veriniz.


Cevap : Sineğin kirli su birikintisindeki saman çöpüne konması gerçek hayatta karşılaşılabilecek bir durumdur. Sineğin konuşması ise hayalî bir ögedir.


e) İçeriğinden hareketle metne uygun bir başlık yazınız.


Cevap : Aslan Sinek, Başka Bir Dünya Var gibi başlıklar verilebilir.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul eki kullanılmamıştır?


A) Çocuklar şeker toplamaya çıkmış.
B) Kitaplarım sizin evde kalmış.
C) Uğur, kardeşini bize getirdi.
D) Bizim evdeki eski halılar çok değerliymiş.


6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 62 Cevapları

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “belirtme hâl eki” alan bir kelime kullanılmıştır?


A) Çocukluğu zorluklar içinde geçmiş.
B) Kitabı yerinde bulamayınca çok kızdı.
C) Okulu başka bir mahalledeymiş.
D) Öğleden sonra arkadaşları gelecekmiş.


4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi iyelik eki almamıştır?


A) Çocuklarım bana şaka yaptı.
B) Kitapların tam olarak seni yansıtıyor.
C) Ayakkabılarını çok beğendim.
D) Yazım yanlışları yapmışsın.


5. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Nesnel cümlelerin başına “N”, öznel cümlelerin başına ise “Ö” yazınız.


Cevap :

  • ( Nesnel ) Türkiye’nin nüfusu yaklaşık 83 milyondur.
  • ( Nesnel ) Anadolu’da kurulan beyliklerden biri de Candaroğulları Beyliği’dir.
  • ( Öznel ) Cennet ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir Sivas.
  • ( Öznel ) Bence medeniyet madden ve manen gelişmektir.
  • ( Nesnel ) Türkiye Cumhuriyeti’nin resmî dili Türkçedir.
  • ( Öznel ) Zavallı kedicik, yalvaran gözlerle bana bakıyordu.
  • ( Nesnel ) Kul hakkı yemek büyük günahlar arasındadır.

6. Sizce toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için neler yapılmalıdır? Yazınız.


Cevap :

Toplumun ilerlemesi ve gelişmesi için ilk olarak bit toplumda ekonomik olarak refahın sağlanması gerekmektedir. Toplumda bir insan ekonomik olarak refahı artmasıyla birlikte gelişim ve fikirler artmaktadır.

Ekonomik olarak artan rahatlık bizlere eğitim alanında , sağlık alanında ve düşünce alanında gelişmeye hız kazandırarak ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine çıkmasını sağlayaraktır. Bununla birlikte toplumda gelişim ve ilerleme hızlı bir şekilde artarak ülkemiz dünyada söz sahibi olacaktır. İşte bu nedenle ilerleme ve gelişme için ilk olarak ekonomi, sonra eğitim ile birlikte bütün güzellikler gelecektir. 


Ödevini Bulamadıysan ARA

6. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 61-62 Cevapları Ata Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Bir insanım maddi olanakların dan dolayı ya da kendini özelliğinden dolayı kendini büyük görme kendini beğenme ve kibirlenme gibi alışkanlıkları asla yapmaması Ayrıca bu gibi alışkanlıklardan uzak durarak mütevazı bir yaşam ve davranış sürmesi gerekmektedir. İnsanlar arasında hoş görülmeyen kibir ve büyüklenme gibi davranışlar hem bizi hem de çevremizdeki insanları mutlu etmez. Bir insan her zaman alçak gönüllü mütevazi yardımsever ve elindeki olanaklarla yetinen kişiliğe sahip olduğu zaman daha güzel bir yaşam sürebilir.
Zeynep
Çok teşekkür ederim forum sayfaları sağol ödev bitti.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 27 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Kopya Yasak